ביטוח דירה

ביטוח דירה

מטרתו של ביטוח הדירה הינה להעניק למבוטח שקט נפשי ופיצוי כספי הולם במקרה של פגיעה בנכס שבבעלותו.

בשל אופיו, ביטוח הדירה הינו מוצר אישי אותו יש להתאים במדוייק לצרכיו השונים של הלקוח וכאן אנחנו, בסוכנות בקשי, נכנסים לתמונה. עם נסיון של עשרות שנים בשירות אלפי מבוטחים, ועם הקשרים המקצועיים המעולים שפיתחנו, אנו מתחייבים להשיג לך את הפוליסות הטובות ביותר ולהעניק לך בעת הצורך, את טיפול המהיר יעיל ואפקטיבית

לביטוח הדירה שני מרכיבים אותם ניתן לרכוש ביחד או לחוד:

ביטוח מבנה – נועד לכסות נזקים שנגרמו למבנה (לרבות קירות, צנרת, חלונות דלתות, ריצוף, מערכות החימום והקירור ועוד) כתוצאה מאש, פגעי מזג אוויר, פריצה ועוד.

ביטוח תכולה – נועד לכסות נזקים הנגרמים לרכוש הנמצא בדירה כתוצאה מאש, פגעי מזג אוויר, פריצה, חבלה בזדון ועוד.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button