ביטוח מוניות

ביטוח מונית

ביטוח מוניות דורש מומחיות מיוחדת בשל הסיכונים הנובעים משעות הנהיגה הארוכות של נהגיהן בכבישי ישראל ובשל המורכבות הרבה הכרוכה בהסעת נוסעים בשכר.

מסיבה זו בוחרות חלק מחברות הביטוח שלא להציע כלל פוליסות הנותנות כיסוי ביטוחי למוניות והתאמת הפוליסות הקיימות לצרכי הלקוח מצריכה מקצועיות, מיומנות והתמחות מיוחדת.

כסוכנות מובילה בביטוח מסחרי צברנו נסיון רב בביטוח מוניות החל משלב החיתום המדוייק והמוקפד ועד לטיפול מהיר ויעיל בתביעות במטרה לאפשר למבוטח להמשיך בשגרת חייו ללא הפרעה.

לבחירתך ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג'.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button