ביטוח רכב

ביטוח רכב

בשוק הרכב התחרותי קיימים פערים משמעותיים בין תנאי הפוליסות השונות ומחיריהן. המטרה שלנו, בסוכנות בקשי, היא לא רק להתאים ללקוחותינו את ביטוחי הרכב המשתלמים ביותר, אלא גם לדאוג שבשעת הצורך, הם יקבלו את מלוא הכיסוי המגיע להם, מהר ככל שאפשר.

אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ונותנים מענה לכל סוגי ביטוחי הרכב:

ביטוח מקיף – מטרתו לכסות נזקים הנגרמים לרכב או לרכוש שהיה בו בעקבות תאונות, פריצות וגניבות, וכן כתוצאה משריפה, נזקי טבע ונסיבות נוספות. קיימות מגוון פוליסות ביטוח מקיף המציעות כיסויים שונים לרבות ביטוח שמשות, שירותי גרירה, רכב חלופי ועוד.

ביטוח צד ג'  – מטרתו לכסות נזק הנגרם על ידי הנהג המבוטח כתוצאת מפגיעת רכבו ברכושו של אחר. גם לביטוח זה ניתן להוסיף הרחבות שונות בהתאם לצורכי המבוטח.

ביטוח חובה  – מטרתו לכסות את עלות הטיפול הרפואי בנזקי גוף הנגרמים לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל כתוצאה מתאונה בה היה מעורב הרכב. זהו ביטוח חובה לכל כלי רכב הנע בכבישי הארץ.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button