ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

סוכנות בקשי מציעה מגוון תוכניות ביטוח אובדן כושר עבודה שנועדו להבטיח את רמת החיים של המבוטח ומשפחתו במקרה של פגיעה ביכולת ההשתכרות כתוצאה ממחלה, פגיעה או תאונה. ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה כביטוח נפרד או כרכיב נוסף בפוליסת ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים.

פוליסות אובדן כושר העבודה נבדלות זו מזו בהגדרת אי כושר העבודה ובהיקף הכיסוי הביטוחי שהן מספקות. הניסיון הרב שצברנו עם סוג זה של ביטוחים, מאפשר לנו להתאים ללקוחותינו את הפוליסה המדוייקת ביותר לצרכיהם ולהגיש להם, בשעת הצורך, את הטיפול היעיל והמהיר לו הם זקוקים בתוקף הנסיבות הרגישות של הארוע.

 

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button