ביטוח ריסק

ביטוח ריסק

ביטוח ריסק הינו סוג ביטוח החיים המקובל והנפוץ ביותר ומטרתו הינה להבטיח את רמת החיים של שארי המבוטח באמצעות הכנסה שתשולם להם לאחר מותו.

קיימים 2 סוגי ביטוחי ריסק:

  • ביטוח ריסק טהור  – במסגרתו, עם מות המבוטח, מועברים כספי הביטוח לשאריו בתשלום חד פעמי או כהכנסה חודשית קבועה.
  • ביטוח ריסק המכיל מרכיב חסכון  – במסגרתו, בהגיע מועד פרישת המבוטח לגימלאות, מועברים אליו או לשאריו כספי החסכון.

כמוצר ביטוחי מורכב, קיימים הבדלים מהותיים בין פוליסות ביטוח הריסק השונות ומסיבה זו, חשוב מאוד להתייעץ עם גורם מקצועי הבקי בפרטי התוכניות הקיימות היום בשוק.

מומחי הביטוח המנוסים שלנו ישמחו לעמוד לשירותך בייעוץ אובייקטיבי ללא כל התחייבות.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button