ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח שהלווים נדרשים לעשות לטובת הבנק כחלק מתהליך קבלת ההלוואה והוא כולל 2 מרכיבים:

ביטוח הנכס – בתמורה לקבלת המשכנתא הבנק דורש מהלווים לשעבד אליו את הנכס. ביטוח הנכס בא להבטיח לבנק שערך הנכס ישמר גם במקרה של פגיעה ונזק כתוצאה משריפה, פגעי טבע ועוד.

ביטוח חיים – פוליסה זו באה להבטיח לבנק את המשך החזר ההלוואה גם במקרה וחלילה, ימות הלווה לפני תום תקופת הפרעון.

אנו, בבקשי סוכנות לביטוח, עומדים לרשותך עם מבחר של פוליסות ביטוח משכנתא במחירים תחרותיים ובשירות אישי ומיידי.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button