ביטוח סיעוד

ביטוח סיעוד

כולנו מבוטחים בביטוח בריאות ולמרביתנו יש גם ביטוחי בריאות משלימים אולם כל אלו נותנים רק מענה חלקי ולא מספק במצב בו המבוטח הופך לחולה סיעודי.

מטרתו של הביטוח הסיעודי הוא לאפשר רווחה גם לאנשים הנקלעים למצב סיעודי באמצעות תשלום גמלת סיעוד חודשית קבועה ו/או השתתפות בהוצאות האשפוז והטיפול. 

שוק הביטוחים הסיעודיים מתאפיין בתחרותיות רבה ומציע מגוון רחב של פתרונות. הצוות המקצועי שלנו בסוכנות בקשי בקיא בכל פרטי התוכניות הקיימות בשוק ונשמח לייעץ לך ולהרכיב עבורך את הביטוח המתאים ביותר לך ולמשפחתך.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button