ביטוח עובדים זרים

ביטוח עובדים זרים

הוצאות הבריאות של העובדים הזרים המועסקים בארץ אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.

פוליסת ביטוח העובדים הזרים שאנו מציעים יעניקו לך שקט נפשי שהעובדים שלך יקבלו טיפול רפואי נאות והולם הכולל במידת הצורך: אשפוזים, תרופות עפ"י סל הבריאות, שירותי רופא כללי ורופאים מומחים, טיפולי חירום בשיניים, שירותי רנטגן והדמייה ועוד.

הנסיון הרב של סוכנות בקשי בטיפול בביטוחי עובדים זרים והקשרים המקצועיים שיש לנו עם כל חברות הביטוח, מאפשרים לנו לבחור עבור לקוחותינו את הפוליסה המתאימה להם ביותר ולטפל בתביעותיהם במהירות וביעילות לשביעות רצונם המלאה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button