ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד להבטיח את רמת החיים של המבוטח ומשפחתו לאחר פגיעה בתאונה. ביטוח זה משלים מצבים שאינם מכוסים על ידי פוליסות ביטוח אחרות כגון: ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח מנהלים.

במקרים בהם הפגיעה בתאונה גרמה למוות או נכות (מלאה או חלקית), ישלם הביטוח למבוטח או למשפחתו מענק חד פעמי. במידה וישנו אובדן זמני של כושר ההשתכרות, ינתן למבוטח פיצוי כספי שוטף לאורך תקופה.

הצוות המקצועי של סוכנות בקשי ישמח לעמוד לשרותך בייעוץ לגבי הכיסויים הביטוחיים המתאימים ביותר לצרכיך ולצרכי משפחתך ובעת הצורך נעמוד לצידך בטיפול מקצועי, מהיר ואפקטיבי בתביעתך.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button