ביטוח צ.מ.ה

ביטוח צ.מ.ה

ציוד מכני הנדסי כטרקטורים, מכבשים, מנופים, עגורנים, מלגזות וכו' חשוף, מעצם אופן השימוש שנעשה בו, לפגיעות חיצוניות רבות ומורכבות. מטרתו של ביטוח הצ.מ.ה לכסות נזקים אלו לרבות הוצאות גרירה, חילוץ ותיקון.

כסוכנות מובילה בביטוח כלים הנדסיים נשמח לעמוד לרשותך בייעוץ לבחירת פוליסת הביטוח המתאימה לך ביותר ובשעת הצורך, נושיט לך סיוע מהיר ויעיל שיבטיח חזרה מהירה לשגרת העבודה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button