ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי במקרי אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהפרת המחוייבות המקצועית של המבוטח במתכוון או בטעות.

פוליסה זו מיועדת בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים (עו"ד רופא, רואה חשבון וכו'), אשר טעות בהפעלת שיקול דעת מצידם, עלולה לגרום לנזקים חמורים. כמו כן ביטוח זה חיוני גם לחברות, ארגונים ועסקים נותני שירות נוספים ובהם: מוסדות פיננסיים, קבלנים, חברות תוכנה ועוד.

 בשל אופיו של הביטוח, המותאם באופן ספציפי ומדוייק לכל בעל תפקיד, נדרשת מסוכן הביטוח הבנה מעמיקה מאוד של תחום העיסוק של המבוטח ושל הסיכונים הכרוכים בו.

שנים של עבודה מול עשרות בעלי תפקידים ממגזרים שונים במשק ביססו את מומחיותנו בתחום האחריות המקצועית והם המאפשרים לנו לתת מענה מדוייק ומקיף לצרכי לקוחותינו.

 

 

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button