ביטוח אובדן רווחים

ביטוח אובדן רווחים

כל חברה עסקית חשופה באופן מתמיד לנסיבות בהן פגיעה ברכושה ובציודה מביאות להשבתת פעילותה ולפגיעה ברווחיה. קיימות פוליסות ביטוח המכסות נזקי מבנה, רכוש וציוד אך הללו אינן נותנות מענה לנזק התוצאתי הנגרם לרווחי החברה בגין פגיעות הגורמות להשבתת קו הייצור, אובדן מסמכים חשובים, הרס מלאים הגורם לביטול הזמנות ועוד.

מטרתה של פוליסת ביטוח אובדן רווחים הינה לכסות את הירידה ברווחים הנגרמת בשל השבתת פעילות החברה, כולה או חלקה, בעקבות פגיעות ברכושה. פוליסה זו משלימה את ביטוח האש המרוחב המכסה את הנזק הנגרם לרכוש בלבד.

פוליסת אובדן רווחים הינה מוצר ביטוחי המחייב היכרות רחבה עם העסק והבנה מעמיקה של ההשלכות השונות של הנזקים האפשריים על המשך פעילותו. הנסיון הרב שצברנו בביטוח חברות ועסקים מכל מגזרי המשק ובהם: מפעלי תעשייה, חברות נדל"ן, חברות היי טק וביוטק  ועוד, מאפשר לנו להתאים ללקוחותינו פוליסות בתפירה אישית ומדוייקת לצרכיהם.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button