ביטוח אש מורחב

ביטוח אש מורחב

פוליסת ביטוח אש מורחב חיונית לכל עסק לרבות מפעלי תעשייה, חנויות, סוכניות, משרדים, מרפאות, מכונים, קליניקות ועוד. הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו לרכוש בעקבות אש, עשן, פגיעת ברק או פיצוץ.

ניתן להחיל את ביטוח האש המורחב על מבנים, ציוד ורכוש. כמו כן כן ניתן להוסיף לפוליסה הרחבות שונות וכיסוי כנגד סיכונים נוספים ובהם: רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי חריכה וצריבה, נזקים שמקורם בהתבקעות צנרת או התחממות יתר, ואף נזקי שביתות, פריצות ומעשי שוד.

כסוכנות מובילה בביטוחים עסקיים ובזכות הקשרים המקצועיים והנסיון הרב שצברנו, נוכל להמליץ לכם על פוליסת ביטוח האש המתאימה ביותר לצרכיכם ובשעת הצורך, נעמוד לצידכם בזמינות מלאה ונטפל בתביעתכם במלוא המהירות והאפקטיביות.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button