ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות (אחריות) מוצר מגן במקרה של תביעה בשל נזק הנגרם לצד שלישי עקב פגם במוצר שיוצר, שווק או טופל על ידי המבוטח. במקרים בהן מוגשת תביעה הפוליסה מכסה גם הוצאות משפטיות.

זוהי פוליסה חיונית לכל מפעל יצרני ולכל מי שמייבא, משווק, מספק, מתקין, אורז או מטפל במוצרים או בחלקי מוצרים הנמכרים בארץ ובחו"ל.

הנסיון הרב שצברנו בביטוחי חבויות למגוון סוגי מוצרים מאפשר לנו לערוך לכל עסק פוליסה המגנה עליו מהסיכונים הרלבנטים לו ולהעניק לו בשעת הצורך טיפול מהיר, מקצועי ויעיל.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button