ביטוח כספים

ביטוח כספים

פוליסת ביטוח כספים נועדה לכסות מקרי אובדן או נזק למזומנים, צ'קים, תלושי שי, הוראות תשלום באשראי ועוד ניירות, מסמכים ותעודות בעלי ערך כספי אשר אינם מכוסים על ידי ביטוחי התכולה והרכוש של העסק.

ניתן להוסיף לפוליסההרחבות שונות המכסות גם מקרים בהם הכסף נמצא בהעברה על ידי שליחים או קבלני משנה או שהינו ברשות עובדי החברה או מנהליה או שהוא  מועבר מאתר לאתר על ידי שליחים או קבלני משנה.

כסוכנות המתמחה בביטוחים עסקיים נשמח לעמוד לשירותכם ולערוך עבורכם את פוליסת ביטוח הכספים המתאימה ביותר לצרכיכם.

    

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button