ביטוח נאמנות

ביטוח נאמנות

לצערנו הרב, מעילות ופעולות הונאה ומירמה של עובדים מהוות חלק מהסיכונים אליהם חשוף כל עסק וארגון. פוטנציאל הנזק של מעשים אלו הינו רחב ועמוק בין אם נעשו מתוך כוונה ברורה לפגוע במעסיק ובין אם אך ורך לשם השגת טובת הנאה.

פוליסת ביטוח הנאמנות שאנו מציעים ללקוחותינו מעניקה כיסוי לנזקים הנגרמים כתוצאה מהתנהגות לא הולמת של העובדים. בשל רגישות הנושא, בתביעות מסוג זה ישנה חשיבות רבה לטיפול מהיר, חשאי ודיסקרטי והנסיון הרב שצברנו בתחום, מאפשר לנו לעזור למזער את הנזק הנגרם לחברה במקרים מעין אלו.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button