ביטוח נזקי טרור

ביטוח נזקי טרור

במציאות המורכבת של מדינת ישראל קיים חוק המסדיר מתן פיצוי כספי למי שרכושו נפגע כתוצאה מפעולת טרור. אלא שפיצוי זה, הנקבע לפי ערך ריאלי, אינו מכסה לרוב את עלות קנייתו של רכוש חדש ואינו מכסה מקרי נזק תוצאתי הנגרם בעקבות הפגיעה ברכוש.

מטרתו של ביטוח נזקי טרור הינה להעניק כיסוי מלא לרכוש שנפגע וכן ניתן להוסיף כיסוי מיוחד גם לנזקים תוצאתיים הנגרמים בעקבות פגיעה זו.

הצוות המקצועי של סוכנות בקשי מיומן בהתאמה מדוייקת של פוליסת הביטוח לצרכיו הספציפיים של כל מבוטח. בנוסף, קשרי העבודה הטובים שבנינו עם כל חברות הביטוח הפועלות בישראל, מאפשרים לנו להגיש ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר ולהביא לסיומו המהיר של הטיפול שנעשה בתביעותיהם.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button