ביטוח סחורה בהעברה

ביטוח סחורה בהעברה

פוליסת ביטוח סחורה בהעברה מכסה מקרי נזק או אובדן הנגרמים בעת העברת ציוד, חומרי גלם, תוצרת גמורה וכל רכוש אחר השייך למבוטח ומשונע ממקום למקום כחלק מהפעילות העסקית.

ניתן לרכוש ביטוח סחורה בהעברה רגיל המכסה סיכונים כאש, התנגשות, התהפכות ועוד או ביטוח סחורה בהעברה מורחב הנותן כיסוי גם לסיכונים נוספים ובהם מצבי פריקה וטעינה.

ביטוח סחורה בהעברה הינו ביטוח חיוני המצריך התייחסות מקצועית ומיומנת הן בעת עריכת הפוליסה והן במהלך הטיפול בתביעות.

הנסיון הרב שצברנו בסוכנות, בלווי מאות עסקים מכל המגזרים והגדלים לאורך השנים, מאפשר לנו להתאים לכם את המענה הביטוחי ההולם ביותר ולהעניק לכם בשעת הצורך, שירות מהיר, מקצועי  יעיל ואפקטיבי.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button