ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג' הינו ביטוח חיוני לכל עסק, ארגון וחברה פרטית, ציבורית או ממשלתית. הפוליסה מעניקה כיסוי לנזקי גוף או רכוש הנגרמים לאדם או גוף כלשהו כתוצאה מפעילותה העסקית של החברה. כן מכסה הפוליסה הוצאות הגנה משפטית במקרים בהם מוגשת תביעת פיצויים כנגד החברה.

קיימות מגוון הרחבות לביטוח צד ג' ובהן: חבות קבלנים וקבלני משנה, כיסוי פעילות בחו"ל ועוד. כסוכנות מובילה ומנוסה בביטוחים עסקיים לחברות מכל מגזרי המשק, נשמח לייעץ לך בבחירת פוליסת ביטוח צד ג' המתאימה לצרכיך ובעת הצורך נעמוד לצידך בשירות מקצועי, יעיל ומהיר לשביעות רצונך המלאה.

 

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button