ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח ציוד אלקטרוני

נזק לציוד אלקטרוני כמחשבים, מרכזיות ומערכות נוספות עלול להסתכם בהוצאות משמעותיות לעסק הן בשל הצורך בתיקון או ברכישת ציוד חדש, והן בשל ההפרעה למהלך העבודה השוטפת.  כמו כן תכלול הפוליסה גם כיסוי הוצאות שחזור נתונים ושירותים נוספים שידרשו על מנת להחזיר את העסק לתפקוד מלא ותקין.

בעזרת הקשרים הטובים שלנו עם כל חברות הביטוח והנסיון המקצועי שצברנו במשך עשרות שנים, נוכל להתאים גם לכם את הפוליסה המדוייקת ביותר לצרכיכם ולהעניק לכם את הבטחון והשקט שברגע האמת תהיו מכוסים.

 

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button