ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו חסכון פנסיוני פטור ממס שמטרתו להבטיח את רמת החיים של המבוטח באמצעות קצבה קבועה המושלמת לו מדי חודש עם פרישתו לגמלאות. ניתן להוסיף לביטוח המנהלים גם כיסויים ביטוחיים שישולמו, למבוטח או לשאריו, במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה.

קיימות מגוון תוכניות ביטוח מנהלים הן לעצמאים המפרישים מדי חודש עבור עצמם, והן לשכירים עבורם נחלקת ההפרשה בינם ובין המעביד.

ביטוח מנהלים הינו מוצר ביטוחי מורכב ובעל השפעה ארוכת טווח על חיי המבוטח. חשוב לבחור בתוכנית הביטוח המתאימה ביותר לצרכי המבוטח.  אנו, בסוכנות בקשי, נשמח להעמיד לרשותך את הנסיון והידע שלנו ולהמליץ לך על התוכנית ועל תמהיל הכיסוי הביטוחי הנכונים לך ביותר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button