קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל הינה תוכנית חסכון המזכה את בעליה גם בתשואה וגם בהטבות מס. ישנם מספר סוגי קופות גמל אולם לרוב מדובר בחסכון לטווח הבינוני או הארוך המשולם למבוטח עם יציאתו לגמלאות.

קופות הגמל מיועדות הן לעמיתים עצמאיים והן לשכירים אשר המעביד הוא המפריש עבורם כספים לקופה.

בשוק קיימות כיום מגוון קופות גמל הנבדלות זו מזו בדמי הניהול, רמת הסיכון והתשואה. הצוות המקצועי שלנו ישמח לבחון עימך את צרכיך הנוכחיים והעתידיים ולהמליץ לך על ערוץ ההשקעה המתאים לך ביותר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button