קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרן ההשתלמות הינה ערוץ חסכון משתלם המיועד לטווח הבינוני ומזכה את המפקידים אליו גם בהטבות מס וגם בתשואה. ניתן למשוך את הכספים שהופקדו לקרן לאחר 6 שנים ובמקרים מסויימים גם בתום 3 שנים מתחילת ההפקדה. לחילופין, ניתן לבחור להשאיר את כספי ההפקדה בקרן גם בתום התקופה ולהמשיך ולצבור את התשואה שמניבה הקרן המנוהלת על ידי משקיעים מקצועיים.

במשק קיימות כיום מגוון קרנות השתלמות המתאימות הן לשכירים והן לעצמאיים. הצוות המקצועי של סוכנות בקשי ישמח לעמוד לרשותך ולהמליץ לך על קרן ההשתלמות המתאימה לך ביותר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button