קרן פנסיה

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה חיסכון לטווח הארוך המשולם למבוטח עם יציאתו לגמלאות. ניתן להוסיף לקרן הפנסיה גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או פטירה. ההפקדות לקרן הפנסיה הינן פטורות ממס עד לגובה התקרה הקבועה בחוק, וכל מעביד במדינה מחוייב עפ"י חוק להפקיד כספים לקרן הפנסיה של עובדיו במשך כל תקופת העסקתם.

כבעלי נסיון רב בחסכון פנסיוני, אנו מסייעים ללקוחותינו – עובדי חברות מכל מגזרי המשק, עצמאים ואנשים פרטיים, לבחור בקרנות הפנסיה ובתמהיל החסכון הנכון להם ביותר בכל שלב בחייהם.

  

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button