תוכנית חסכון

תוכנית חסכון

חברות הביטוח השונות מציעות פוליסות חסכון פיננסי המאפשרות לבעליהן להנות מנזילות רבה ומגמישות מלאה בשינוי מסלול ההשקעה וגובה ההפקדה. אלו הן למעשה תוכניות חסכון לטווח הארוך אליהן ניתן להצטרף באמצעות השקעה חד פעמית או הפקדה קבועה של החל מכמה מאות שקלים לחודש.

יתרון נוסף שמקנות פוליסות החסכון הינו תשלום דמי ניהול נמוכים יחסית וכמו כן, בניגוד לקרנות ההשתלמות בהן יש לשלם מס בכל פעולת מכירה, בפוליסות החסכון המס מחושב רק בעת המשיכה, על פי הרווחים הריאליים שנצברו. 

כסוכנות ותיקה ומנוסה העובדת עם כל חברות הביטוח במשק, נשמח להמליץ לך על פוליסת החסכון המתאימה ביותר לצרכיך.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button